SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 15. Utorak, 11. lipnja 2019.
GRAD RAB

29.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97-ispravak, 47/99-ispravak i 35/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Rab

1. Gradsko vijeće Grada Raba daje suglasnost na Statut Gradske knjižnice Rab.

2. Statut Gradske knjižnice Rab sastavni je dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-2

Rab, 10. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2105&mjesto=51280&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr