SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 15. Utorak, 11. lipnja 2019.
GRAD RAB

26.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2018. godinu, na dan 31. prosinca 2018. godine utvrđena su kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine na računu 92213 - Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.355.973,20 kn podmirit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.355.973,20 kn jer se Grad Rab dugoročno zadužio kod poslovne banke za izgradnju infrastrukture u Radnoj zoni Mišnjak.

Za knjigovodstveno evidentiranje ove Odluke odobrava se račun 92222 za iznos 1.355.973,20 kn, a zadužuje račun 92213 za iznos od 1.355.973,20 kn.

Članak 3.

Nakon provedbe ove Odluke višak prihoda poslovanja za raspodjelu u sljedećim razdobljima iznosi 464.166,44 kn.

Prema izvorima financiranja ostvareni višak prihoda poslovanja sastoji se od viška prihoda prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Komunalni doprinos 283.855,66 kn

2. Komunalna naknada 180.310,78 kn

Članak 4.

Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-06/19-01/03

Ur. broj: 2169-01-02/7-19-5

Rab, 10. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2105&mjesto=51280&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr