SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 15. Utorak, 11. lipnja 2019.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

29.

Na temelju članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 41/18) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 5. lipnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 2.

(1) Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

(2) Autotaksi stajališta na području Općine Malinska- Dubašnica jesu:

1) Malinska, parkiralište Markat - 2 mjesta

2) Malinska, Dubašljanska - 1 mjesto

3) Malinska, Dubašljanska 78 (autobusni kolodvor) - 2 mjesta

(3) U slučaju potrebe načelnik na prijedlog Odjela može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Članak 3.

(1) Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom oznakom na kolniku.

(2) Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Općina Malinska-Dubašnica.

Članak 4.

(1) Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

(2) Autotaksi stajalište smiju koristiti jedino prijevoznici koji posjeduju dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza u Općini Malinska-Dubašnica.

(3) Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila.

Članak 5.

(1) Utvrđuje se visina naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz u iznosu od 500,00 kn.

(2) Naknada za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se prije izdavanja dozvole za autotaksi prijevoz.

Članak 6.

Obrazac dozvole je bijele boje, pravokutnog oblika i tiska se u formatu A4.

Članak 7

Obrazac dozvole sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv: Republika Hrvatska; Primorsko-goranska županija; Općina Malinska-Dubašnica; Jedinstveni upravni odjel, broj dozvole, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe, mjesto i datum izdavanja dozvole, rok važenja, potpis i pečat odgovorne osobe.

Članak 8.

Obrazac dozvole iz prethodnog stavka tiskan je uz ovu Odluku te čini njezin sastavni dio, ali nije predmet objave.

Članak 9.

(1) Danom stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu prestaje važiti Odluka o autotaksi prijevozu («Službene novine» Primorsko goranske županije broj 22/10 i 6/11).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/19-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-19-2

Malinaka, 5. lipnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2105&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr