SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
OPĆINA VINODOLSKA

17.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) i 61. Statuta Općine Vinodolske općine općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/ 18. i 3/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 18. travnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja turizma
Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029.

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere 2019.-2029. (u daljnjem tekstu: Strategija) koja je temeljni strateški dokument razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere, a sastoji se od situacijske i tržišne analize, strateškog okvira razvoja turizma Crikveničko- vinodolske rivijere do 2029. godine te akcijskog plana.

Članak 2.

Strategija čini sastavni dio ove Odluke, a objavit će se na internetskoj stranici Vinodolske općine www.vinodol.hr.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službene novine Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/19-01/4

URBROJ: 2107-03/19-01-4-177

Bribir, 18. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE
Predsjednik
Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=91253&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr