SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
OPĆINA PUNAT

25.

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 19. sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 12/18 i 18/18) u članku 4. stavku 2. riječi: »1. travnja« zamjenjuju se riječima: »1. ožujka«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. iza alineje 9. dodaje se alineja 10. koja glasi:

»- parkiralište broj 10: Odvojak Ulice Kralja Zvonimira, k.č. 8613/11 i 8614/1 k.o. Punat,«.

Dosadašnja alineja 10. postaje alineja 11.

Članak 3.

U članku 21. stavku 1. iza alineje 5. dodaje se alineja 6. koja glasi:

»- parkiralište broj 10: Odvojak Ulice Kralja Zvonimira, k.č. 8613/11 i 8614/1 k.o. Punat,«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/19-01/3

URBROJ:2142-02-01-19-5

U Puntu, 16. travnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PUNAT
PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr.med.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51521&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr