SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

27.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 25. sjednici održanoj dana 18. travnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Strategije razvoja turizma
Crikveničko-vinodolske rivijere za razdoblje
od 2019. do 2029. godine

Članak 1.

Usvaja se Strategija razvoja turizma Crikveničko-vinodolske rivijere za razdoblje od 2019. do 2029. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) koja je temeljni strateški dokument razvoja turizma na području Crikveničko-vinodolske rivijere, a sastoji se od tri međusobno povezane cjeline: analizu stanja, strategiju turističkog razvoja i akcijski plan implementacijskih aktivnosti.

Članak 2.

Strategija čini sastavni dio ove Odluke, a objavit će se na internetskoj stranici Grada Novog Vinodolskog - www.novi-vinodolski.hr.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 334-05/19-50/3

URBROJ: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 18. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG
Predsjednik
Neven Pavelić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51250&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr