SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

26.

Na temelju članka 21. stavak 1. alineja 18. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13, 18/14 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 18. travnja 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog statusne promjene Trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Crikvenica i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski te formiranje Jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski na način kako je to utvrđeno u prijedlozima dokumenata kako slijedi i koji su sastavni dio ove Odluke:

1. Ugovor o jedinstvenom isporučitelju vodnih usluga (pripajanje MURVICE d.o.o. KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. u VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.)

2. sa zaključnim financijskim izvješćima MURVICE d.o.o. i KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. na 31.12.2018. kao bazi za namjeravanu statusnu promjenu

3. Nalaz revizije na zaključna financijska izvješća i mišljenja koja su dana bez rezerve

4. Pozitivno revizorsko mišljenjem na Ugovor o jedinstvenom isporučitelju vodnih usluga (pripajanje)

5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. povodom predmetne statusne promjene sa Odlukom da postojeći članovi društva nemaju pravo prvenstva da preuzmu poslovne udjele

6. Odluka o izmjeni Društvenog ugovora KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. u VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

7. Odluka o potpunom tekstu Društvenog ugovora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Članak 2.

Za sve daljnje postupke u svezi sa provedbom statusne promjene Trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Crikvenica i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski i formiranje Jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski, te usuglašavanje sa ostalim članovima Jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga i upis promjena u Sudskom registru nadležnog suda, a ne mijenjajući bitne odredbe dokumenata iz članka 1., u ime Grada Novi Vinodolski ovlašten je gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 325-01/19-10/2

URBROJ: 2107/02-01-19-3

Novi Vinodolski, 18. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI
Predsjednik
Neven Pavelić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr