SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD KRK

11.

Na temelju članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (»Narodne novine« broj 96/01), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18) i članka 12. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice
Centra za kulturu Grada Krka

I.

MAJA PARENTIĆ, dipl. iur., iz Krka, Josipa Pupačića 68, imenuje se za ravnateljicu Centra za kulturu Grada Krka, na vrijeme od četiri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 025-05/19-01/01

URBROJ:2142/01-01-19-10

Krk, 16. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51500&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr