SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 10. Četvrtak, 18. travnja 2019.
GRAD KRK

5.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije »broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. travnja 2019. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje u računu prihoda i rashoda i računu financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 3.

Opći dio proračuna sadrži prihoda i rashoda i primitaka i izdataka prema izvorima financiranja kao i analitički pregled primitaka i izdataka po pojedinačnom kreditu kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 4.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje prihoda i rashoda i primitaka i izdataka prema funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 5.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. sadrži izvršenje plana razvojnih programa kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije« i objavit će se na internetskoj stranici Grada Krka www.grad-krk.hr.

Klasa: 400-05/19-01/04

Ur.broj:2142/01-01-19-3

Krk, 16. travnja .2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2100&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr