SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

18.

Na temelju članka 48. stavak 1. podstavak 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 13. Društvenog ugovora Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski sklopljenog 22.12.2009, pročišćeni tekst od 15.2.2010. i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko - goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/18) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec. dana 11. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o prijedlogu člana Nadzornog odbora Poduzetničkog
centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski

I.

U Nadzorni odbor Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o., Grad Novi Vinodolski predlaže imenovanje Zorana Tomića, Antona Mažuranića 44, Novi Vinodolski kao predstavnika Grada Novog Vinodolskog.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/19-10/6

Ur. broj: 2107/02-04-19-2

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2019.

GRAD NOVI VINODOLSKI
GRADSKO VIJEĆE

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51250&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr