SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

17.

Na temelju članka 48. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18), vezano uz članak 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i članak 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 30/ 15), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 23. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa
Udruge - NK »Vinodol« u 2019. godini

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje iznos sredstava financijske potpore udruge - NK Vinodol koja se javila na Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu.

Članak 2.

U 2019. godini će se iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog sufinancirati sljedeći program:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 3.

Ovlašćuje se Velimir Piškulić, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa udruge - NK »Vinodol«, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 611-01/19-10/4

Ur. broj: 2107/0201-19-2

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51250&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr