SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

14.

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 4. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18), a sukladno Uredbi o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (»Narodne novine« broj 27/17) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 23. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 2.

Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (»Narodne novine« broj 27/17) Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Novog Vinodolskog sastoji se od:

- upravljačke skupine i

- operativne skupine.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od osam (8) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.

Članak 3.

Grad Novi Vinodolski će prema članku 18. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (»Narodne novine« broj 69/16) u postrojbu civilne zaštite rasporediti 10 % više pripadnika od broja utvrđenog planom popune postrojbe.

Članak 4.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Novog Vinodolskog postupa sukladno operativnom postupovniku koji donosi načelnik Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog.

Članak 5.

Osobama koje su raspoređene u postrojbu civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.

Članak 6.

Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi nadležni upravni odjel Grada Novog Vinodolskog.

Članak 7.

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene osiguravaju se u proračunu Grada Novog Vinodolskog.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog, KLASA: 814-01/12-01/1, URBROJ: 2107/02-04- 12-2 od 11. travnja 2012. godine.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/19-10/6

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51250&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr