SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

7.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 23. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 11. ožujka 2019. godine, donosi

I. Izmjene i dopune Programa
građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 39/18) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i sada glasi:

»Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa,vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te naknade za pravo puta od TK operaterau ukupnom iznosu od 6.076.000,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnim zaduženjima u iznosu od 1.604.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - G i I.

Planirani rashod iz članka 3., točke H ovog Programa financirat će se iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Završna sanacija deponija neopasnog otpada Dupljasufinancirat će se iz sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te djelomično iz proračuna Grada Crikvenice i Općine Vinodolske.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatim Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te sredstava KTD-a Vodovod Žrnovnica.

Uređenje dijela Parka Ivana Mažžuranića sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Uređenje puta prema kapelici na Kalvariji sufinancirat će Primorsko-goranska županija.

Uređenje dječjeg igrališta Škola sufinancirat će se iz sredstava EPFRR-a (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj).«

Članak 4.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-02/18-20/2

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr