SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
OPĆINA LOPAR

13.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Općine Lopar«, broj 8/18 i 35/18), a u skladu s Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18) i Proračuna Općine Lopar za 2019. godinui Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18),Općinsko vijeće Općine Lopar, na 17. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU
o zaduženju Općine Lopar

Članak 1.

Odobrava se zaduženje Općine Lopar uzimanjem dugoročnog kunskog kredita bez valutne klauzule kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, u svrhu financiranja dovršetka izgradnje II. faze sportske dvorane, po slijedećim uvjetima:

- iznos glavnice kredita: 5,000.000,00 kuna

- kamatna stopa: 1,54% godišnje, fiksno

- poček: 1 godina

- rok otplate: 10 godina u jednakim polugodišnjim ratama (20 rata),

- interkalarna kamata: u visini i po metodi obračuna redovne kamate

- naknada za obradu kredita: 17.500,00 kuna (0,35% jednokratno na iznos odobrenog kredita)

- naknada za rezervaciju sredstava: bez naknade

- instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnice Općine Lopar

Članak 2.

Sredstva kredita iz članka 1. ove Odluke namijenjena su financiranju izgradnje II. faze sportske dvorane u Loparu, planirane u Proračunu Općine Lopar za 2019. godinu i Projekcijama proračuna za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 39/18) u okviruKapitalnog projekta K0202001 Izgradnja sportske dvorane.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da po dobivenoj suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje, zaključi Ugovor o kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. Zagreb.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/02

Ur. broj: 2169/02-01-19-04

Lopar, 11. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51281&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr