SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
OPĆINA LOPAR

11.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18, 35/18), Općinsko vijeće Općine Lopar na 17. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2019. godine, donijelo je

DOPUNU PLANA
davanja koncesija na području Općine Lopar
za 2019. godinu

Članak 1.

Plan davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/19) dopunjuje se u članku 2.koji sada glasi:

Općina Lopar planira u 2019. godini dati slijedeće koncesije:

1. Vrsta koncesije: DIMNJAČARSKI POSLOVI

Planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2019. godine

Rok na koji se koncesija planira dati: 3 godine

Početak koncesije: 2019. godina

Procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kuna

Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije.

Očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije.

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 68/18, 110/18), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj: 35/17), Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09, 44/10).

2.Vrsta koncesije: PRIJEVOZ PUTNIKA CESTOVNIM VLAKOM (trasa: Goli otok)

Planirani broj koncesija: jedna koncesija tijekom 2019. godine

Rok na koji se koncesija planira dati: 5 godina

Početak koncesije: 2019. godina

Procijenjena godišnja naknada: 5.000,00 kuna

Planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova pripreme i provedbe postupka za davanje koncesije.

Očekivana gospodarska korist od koncesije utvrđuje se u visini razlike ukupnih godišnjih naknada od koncesije i planiranih rashoda od koncesije.

Pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 41/18), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/ 15, 108/17).

Članak 2.

Ostale odredbe gore navedenog Plana davanja koncesija na području Općine Lopar za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/19) ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ove Dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/19-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-19-12

Lopar, 11. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr