SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
OPĆINA BAŠKA

10.

Temeljem članka 387. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/ 03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, dana 14. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva

Članak 1.

Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Baška da, u ime i za račun Općine Baška, kao osnivača i jedinog člana društva, osnuje novo trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, čija će osnovna djelatnost biti proizvodnja, prijenos, distribucija i opskrba električnom energijom, te prateće i druge djelatnosti koje služe osnovnoj djelatnosti.

Društvo se osniva sa ciljem realizacije projekta izgradnje sunčane elektrane »Barbičin« kapaciteta 5MW na području Općine Baška.

Članak 2.

Trgovačko društvo osniva se pod tvrtkom: OTOK KRK ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (skraćena tvrtka: OK ENERGIJA d.o.o.) - u daljnjem tekstu: Društvo.

Sjedište Društva je u Baški.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da samostalno, u ime i za račun Općine Baška, prilikom donošenja Izjave o osnivanju Društva, utvrdi poslovnu adresu unutar sjedišta Društva i predmet poslovanja Društva.

Članak 3.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna) i sastoji se od temeljnog uloga kojeg će u novcu uplatiti jedini osnivač Društva.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 4.

Organi Društva su:

- Uprava, koja se sastoji od jednog do tri direktora, koje bira i opoziva Nadzorni odbor,

- Nadzorni odbor, koji se sastoji od tri člana, koje bira član Društva,

- Skupština, koju čini član Društva.

Članak 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da, u ime i za račun Općine Baška, utvrdi bitni sadržaj Izjave o osnivanju Društva, uključujući i ovlaštenja organa Društva, kao i sve druge bitne odrednice koje utvrđuju poslovanje Društva, te da u zakonom propisanim rokovima donese i potpiše Izjavu o osnivanju Društva.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da, u ime i za račun Općine Baška, bira članove Nadzornog odbora Društva.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da, u ime i za račun Općine Baška, potpiše prijavu za upis osnivanja Društva u sudski registar, te da poduzima sve aktivnosti, donosi i potpisuje sve isprave i akte vezane uz postupak osnivanja Društva.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/2

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-11

Baška, 14. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=10007&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr