SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 6. Četvrtak, 14. ožujka 2019.
OPĆINA BAŠKA

8.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 14. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno
ili povremeno korištenje poslovnih prostora
u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 38/15, 27/ 16), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Privremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se korištenje prostora kroz određeno razdoblje, koje ne traje duže od 30 dana, odnosno najduže šest mjeseci ako se prostor koristi u svrhe skladištenja i čuvanja robe.«

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visina naknade za privremeno korištenje poslovnih prostora iz članka 2. utvrđuje se kako slijedi:

1. u trajanju do 3 dana 100,00 kn dnevno

2. u trajanju dužem od 3 dana 1,00 kn/m2 korisne površine prostora dnevno.«

Članak 3.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Za korištenje prostora kraće od 24 sata naplaćuje se naknada u iznosu od 10,00 kn po satu korištenja.«

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke iz članka 1. ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/2

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-7

Baška, 14. ožujka 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2096&mjesto=10007&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr