SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 1. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11 i 123/17) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« 12/13, 18/14 i 4/18), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog, u skladu s Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu (»Službene novine PGŽ« br. 39/18) dana 16. siječnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donio je

PLAN
prijma u službu u upravna tijela Grada Novog
Vinodolskog za 2019. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na web-stranici Grada.

KLASA: 112-01/15-01/1

URBROJ: 2107/02-04-19-12

Novoi Vinodolski, 16. siječnja 2018. godine

GRADONAČELNIK
Velimir Piškulić, oec.

 

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2091&mjesto=51250&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr