SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 1. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
GRAD MALI LOŠINJ

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 04/18), slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2019. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske br. 44/18), na temelju čl. 47. i 97. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije br: 26/09, 32/09, 10/13, 09/18) gradonačelnica Grada Malog Lošinja, dana 18. siječnja 2019. godine, donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
Za Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja
u 2019. godini

I.

Utvrđuje se da su u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja na dan 18.01.2019. godine nepopunjena slijedeća radna mjesta:

a) u Uredu gradonačelnika:

-vozač (1 izvršitelj/ica)

b)u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

-savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam
(1 izvršitelj/ica)

-viši stručni suradnik za poslove graditeljstva
(1 izvršitelj/ica)

-referent - prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

c) u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

-spremačica (1 izvršitelj/ica)

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2019. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu gradonačelnika:

-vozač (1 izvršitelj/ica)

b)u Odsjeku za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom:

-savjetnik za prostorno planiranje i urbanizam
(1 izvršitelj/ica)

-viši stručni suradnik za poslove graditeljstva
(1 izvršitelj/ica)

-referent - prometni i komunalni redar (1 izvršitelj/ica)

c) u Odsjeku za opće poslove i socijalnu skrb:

-spremačica (1 izvršitelj/ica)

Ovaj Plan prijma u službu se primjenjuje od dana donošenja te se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko goranske županije« i na stranicama Grada.

KLASA:100-01/19-01/01

URBROJ: 2213/01-01-19-3

Mali Lošinj, 18. siječnja 2019.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2091&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr