SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 1. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

3.

Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, dana 15. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba
od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 37/17) u članku 2. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

» 11. Uslužni obrt Robi, vl. Robert Grlj.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-7

Baška, 15. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2091&mjesto=10007&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr