SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 1. Ponedjeljak, 21. siječnja 2019.
OPĆINA BAŠKA

2.

Temeljem članka 9. stavak 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. siječnja 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o objavi ponovljenog javnog poziva
za isticanje kandidature za izbor članova
Savjeta mladih Općine Baška

Članak 1.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Baška (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 2.

Obavijest o javnom pozivu za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta objavit će se u dnevnim novinama, a puni tekst javnog poziva na internetskoj stranici Općine Baška i na oglasnim pločama.

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta obvezatno sadrži uvjete utvrđene člankom 7. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/15).

Članak 3.

Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike, temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura, podnose udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, kao i neformalne skupine mladih.

Članak 4.

Uz kandidaturu za članove Savjeta potrebno je priložiti dokumentaciju iz članka 7. stavak (6) Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/15).

Članak 5.

Kandidature na javni poziv prijavljuju se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na internetskoj stranici Općine Baška.

Članak 6.

Postupak objave javnog poziva i obrade pristiglih prijedloga provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, a Odbor za izbor i imenovanje obavit će provjeru valjanosti kandidatura i formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te utvrditi popis važećih kandidatura.

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Baška na svojoj prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta, tajnim glasovanjem, bira članove i zamjenike članova Savjeta.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/19-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-5

Baška, 15. siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2091&mjesto=10007&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr