SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KRK

51.

Na temelju članka 69. stavka 1. i 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08), članka 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti
na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan«, Krk

I.

Grad Krk daje suglasnost na Odluku o pripajanju Dječjeg vrtića »Lastavica« Punat Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« Krk, KLASA: 021-05/218-01/7 URBROJ: 2142-02-01-18-6 od 23. studenoga 2018. godine.

II.

Odlukom iz točke I. ove Odluke, Predškolska ustanova Dječji vrtić »Lastavica«, Punat koje je osnivač Općina Punat, pripaja se predškolskoj ustanovi Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, Krk, koje je osnivač Grad Krk s danom 1. siječnja 2019. godine.

Dječji vrtić »Katarina Frankopan«, Krk s danom 1. siječnja 2019. godine postaje pravni sljednik Dječjeg vrtića »Lastavica«,Punat koji s ovom statusnom promjenom prestaje postojati.

III.

Zadužuje se Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk da od Grada Krka kao osnivača ishodi prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića.

Međusobni odnosi između Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan«, Krk i Dječjeg vrtića »Lastavica«, Punat uredit će se međusobnim sporazumom o pripajanju, uz suglasnost osnivača.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 025-02/18-01/01

URBROJ:2142/01-01-18-12

Krk, 27. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik
Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51500&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr