SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KRK

50.

Na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 27. studenoga 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o priključenju Grada Krka kao osnivača Centru
za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Grad Krk, kao dugogodišnji pridruženi član Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (OIB: 07103881876) sa sjedištem u Ravnoj Gori, Stara Sušica, Karolinska cesta 87 (u daljnjem tekstu: Centra) želi se priključiti Centru kao osnivač.

II.

Gradsko vijeće Grada Krka ovlašćuje Gradonačelnika Grada Krka da podnese zahtjev za priključenje Grada Krka Centru, sukladno članku 2. Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Obveze Grada Krka su osigurati sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna osnivačkog uloga jednokratno te sufinancirati rad Centra i provedbu programa u godišnjem iznosu koji je određen Sporazumom o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

III.

Gradsko vijeće Grada Krka ovlašćuje Gradonačelnika Grada Krka da sklapa sve akte, imenuje predstavnika Grada Krka koji će obnašati dužnost člana Stručnog vijeća Centra te poduzima sve radnje s ciljem djelovanja Centra iz točke 1. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 320-01/18-01/07

URBROJ: 2142/01-01-18-6

Krk, 27. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik
Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51500&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr