SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 38. Petak, 30. studenog 2018.
GRAD KRK

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. studenoga 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Strategijerazvoja pametnog Grada
Krka 2018. - 2022. SmartCity Krk

I.

Usvaja se Strategija razvoja pametnog Grada Krka 2018. - 2022. SmartCity Krk (dalje u tekstu: Strategija).

II.

Strategija čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Strategijaće se objaviti na internetskim stranicama Grada Krka (http://www.grad-krk.hr/).

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:302-02/18-01/02

URBROJ:2142/01-01-18-6

Krk, 27. studenoga 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Potpredsjednik
Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2082&mjesto=51500&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr