SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 35. Subota, 10. studenog 2018.
GRAD KRK

42.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/17 i 25/18), gradonačelnik Grada Krka, 8. studenoga 2018. godine, donio je

IZMJENU PLANA
prijma u službu u Grad Krk za 2018. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Krk za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 18), u točki III., podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) U Odsjeku za proračun i financije:

- Viši referent za financijsko knjigovodstvo i likvidaturu - 1 izvršitelj«

II.

Ova Izmjena Plana prijma stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

Klasa: 112-01/18-01/02

Urbroj: 2142/01-02/1-18-5

Krk, 8. studenoga 2018.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1080&mjesto=51500&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr