SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 27. Četvrtak, 30. kolovoza 2018.
OPĆINA BAŠKA

48.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinski načelnik Općine Baška, dana 23. kolovoza 2018. godine, donio je

III. izmjene i dopune
Plana nabave za 2018. godinu

I.

Plan nabave za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 02/18, 03/18, 05/18) mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

II.

Ove III. izmjene i dopune Plana stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave, na web stranici www.baska.hr i na oglasnoj ploči.

KLASA: 030-01/18-01/2

URBROJ: 2142-03-02/1-18-7

Baška, 23. kolovoza 2018. godine

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1069&mjesto=10007&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr