SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 27. Četvrtak, 30. kolovoza 2018.
OPĆINA ČAVLE

44.

Na temelju odredbe članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 30. kolovoza 2018. godine donosi

II. Izmjene i dopune
PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva
u Općini Čavle za 2018. godinu

Članak 1.

Članak 8. mijenja se i glasi:

Financijska sredstva za ostvarivanje potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2018. osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2018.godinu u ukupnom iznosu od 1.613.000 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka po korisnicima obavlja na prijedlog izvršnog tijela Općine Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Čavle za 2018. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela

Općine Čavle, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

KLASA: 021-05/18-01/07

URBROJ: 2170-03-18-01-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Plan raspodjele sredstava:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1069&mjesto=10008&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr