SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 27. Četvrtak, 30. kolovoza 2018.
OPĆINA ČAVLE

41.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (Nar. novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br. 20/14; 26/14; 27/15.i 12/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 30.08.2018. godine donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE ČAVLE ZA 2018. g. i PROJEKCIJE ZA
2019. i 2020. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2018. g.
i PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020.godinu

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE za 2018 i PROJEKCIJE
za 2019. i 2020. godinu

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2018.godinu u iznosu 41.000.000 kn raspoređuju se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ostaje isti.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 19 Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14, 26,14, 27/15 i 12/ 18) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 30.kolovoza 2018.godine donosi

II. izmjene i dopune
Plana razvojnih programa Općine Čavle za razdoblje 2018.-2020.godine

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Čavle u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim Programom ukupnog razvoja Općine Čavle od 2018.-2020. godine povezani s organizacijskom i programskom klasifikacijom proračuna.

Temeljem donošenja II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu na sjednici Općinskog vijeća Općine Čavle održanoj dana 30.8.2018. donosi se Odluka o
II. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/07

URBROJ:2170-03-18-01-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik: Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1069&mjesto=10008&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr