SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 27. Četvrtak, 30. kolovoza 2018.
OPĆINA ČAVLE

40.

Na temelju Članka 108. Zakona o proračunu (Nar.novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), te Članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Nar.novine br. 24/13 i 102/17) i Članka 19. Statuta Općine Čavle (Sl.novine PGŽ br. 20/14; 26/14; 27/15. i 12/18.), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 30.08.2018. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2018. godinu

Članak 1.

Izvršenje Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine po ekonomskog klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine utvrđeno je po organizacijskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji s izvorima finaniranja, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 1.1.-30.06.2018., Tablica danih zajmova i primljenih otplata, Tablica primljenih zajmova i otplata, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa, Izvještaj od stanju nenaplaćenih potraživanja i stanju nepodmirenih dospjelih obveza, Evidencija potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i analitički prikaz primitaka i izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2018. godinu objaviti će se na internetskim stranicama Općine Čavle.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Čavle objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/07

UR.BROJ: 2170-03-18-01-4

Čavle, 30. 08. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1069&mjesto=10008&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr