SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 27. Četvrtak, 30. kolovoza 2018.
OPĆINA ČAVLE

39.

Temeljem odredbe članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150711, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15, 12/18), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. kolovoza 2018. godine donosi

ODLUKU

I.

Općinsko vijeće ovlašćuje općinsku načelnicu na potpisivanje bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kn kao instrument osiguranja za potrebe sklapanja Ugovora br. 2018/001573 o nabavki spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (KLASA: 351-04/18-58/120, Urboj: 563-02-2/253- 18-4) koji Ugovor se ima zaključiti s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/18-01/07

Urbroj:2170-03-18-01-3

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1069&mjesto=10008&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr