SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 27. Četvrtak, 30. kolovoza 2018.
OPĆINA ČAVLE

38.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj: 20/14, 26/14,27/ 15 i 12/18) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici od 28. lipnja 2018. godine donijelo je

O D L U KU
o pristupanju Općine Čavle Europskoj povelji o
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

I.

Općina Čavle pristupa Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

II.

Ovlašćuje se općinska načelnica Općine Čavle da potpiše Obavijest o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/05

URBROJ:2170-03-18-01-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik Općinskog vijeća
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1069&mjesto=10008&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr