SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 24. Utorak, 31. srpnja 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

34.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08., 61/11. i 4/18.) te članka 61. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13-pročišćeni tekst i 7/18.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Vinodolske općine, dana 27. srpnja 2018. godine, donosi

III. IZMJENE I DOPUNE
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom Izmjenom i dopunom Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 17., 26/17. i 13/18.; u nastavku teksta: Pravilnik) uvodi se privremena sistematizacija posebnog radnog mjesta za vrijeme ugovorenog trajanja EU-projekta »Zaželi«, temeljem zaključenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br.: UP.02.1.1.05.0185, koji Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje narečenog Projekta ugovoreno je na vrijeme od 30 mjeseci te će se privremena sistematizacija posebnog radnog mjesta nakon završetka Projekta brisati iz Pravilnika.

Članak 2.

Sastavni dio ove Izmjene i dopune Pravilnika čini Prilog II. »Privremena sistematizacija posebnih radnih mjesta«, koja sadržava naziv radnog mjesta, opis i broj izvršitelja, posebno stručno znanje, te druge posebne uvjete.

Članak 3.

Ove III. Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/18-01/1

Ur. broj: 2107-03/18-03-1-8-1502

Bribir, 27. srpnja 2018.

Načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

 *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1066&mjesto=91253&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr