SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
GRAD KRK

29.

Na temelju članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 41/18) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 23. srpnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o autotaksi prijevozu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja, visina naknade za izdavanje dozvole te obrazac dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Članak 2.

Autotaksi stajalište je posebno označena prometna površina određena za zaustavljanje autotaksi vozila i primanje putnika.

Autotaksi stajališta obilježavaju se odgovarajućim prometnim znakom te vidno istaknutom oznakom na kolniku.

Članak 3.

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Grad Krk.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

Autotaksi stajališta na području Grada Krka smiju koristiti jedino prijevoznici koji posjeduju dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza Grada Krka.

Članak 4.

Autotaksi stajališta na području Grada Krka jesu:

1.Krk, Trg bana Josipa Jelačića (centar, pored Malog parka) - 5 mjesta

2.Krk, Ulica Lukobran (pored autobusnog kolodvora) - 2 mjesta

3.Pristanište Valbiska - 2 mjesta

Članak 5.

Utvrđuje se visina naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz u iznosu od 500,00 kn.

Naknadu za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovog članka autotaksi prijevoznik dužan je uplatiti prije izdavanja dozvole za autotaksi prijevoz.

Članak 6.

O zahtjevu za izdavanje dozvole odlučuje Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Obrazac dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza tiska se na papiru A4 formata koji ima vodeni žig s grbom Grada Krka te sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje dozvolu, broj dozvole, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište prijevoznika, rok važenja dozvole, klasu i urbroj, mjesto i datum izdavanja dozvole, potpis i pečat odgovorne osobe.

Obrazac dozvole iz prethodnog stavka tiskan je uz ovu Odluku te čini njezin sastavni dio, ali nije predmet objave.

Odsjek za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka vodi Upisnik izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Krka.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 340-09/18-01/04

URBROJ: 2142/01-02/1-18-3

Krk, 23. srpnja 2018.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

Grad Krk

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1065&mjesto=51500&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr