SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

29.

P R A V I L N I K
O IZBORU I PROGLAŠENJU NAJUSPJEŠNIJIH SPORTAŠA I SPORTSKIH DJELATNIKA OPĆINE ČAVLE TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak službenog izbora i proglašenja najuspješnijih sportaša Općine Čavle za postignute sportske dosege u protekloj godini računajući od 01. kolovoza prethodne do 31. srpnja tekuće godine.

Članak 3.

Općina Čavle utvrđuje sljedeće vrste priznanja:

-Godišnja priznanja najuspješnijim sportašima i sportskim ekipama

-Posebna godišnja priznanja

GODIŠNJA PRIZNANJA

Članak 4.

Utvrđuju se slijedeća godišnja priznanja:

1.najuspješniji sportaš

2.najuspješniji mladi sportaš

3.najuspješnija sportašica

4.najuspješnija mlada sportašica

5.najuspješnija muška ekipa

6.najuspješnija ženska ekipa

Za jednu godinu mogu se proglasiti najuspješnijima samo jedna sportašica i jedan sportaš odnosno jedna ženska i jedna muška ekipa u svakoj kategoriji.

Prijedlog za izbor najuspješnijih (nominaciju) mogu dati sportske udruge.

U nominaciju za izbor najuspješnijih mogu ući samo kandidati koji imaju prebivalište u Općini Čavle.

U konkurenciju za godišnja priznanja u uzrastu »mladi« mogu se kandidirati sportaši i sportašice u dobi do navršenih 15 godina života, ovisno o natjecateljskim dobnim kategorijama u kojima su ostvarili natjecateljski rezultat u pojedinom sportu.

U slučaju postignutih jednakih ili približno jednakih sportskih ostvarenje prednost će imati sportaši starijeg uzrasta.

U ekipnim sportovima prednost za dodjelu godišnjih priznanja imaju olimpijski sportovi sa cjelogodišnjim sustavom natjecanja i čiji natjecatelji nemaju mogućnosti sudjelovati u drugim pojedinačnim i ekipnim disciplinama istog sporta.

Članak 5.

O izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša odlučuje kriterij najvrjednijeg plasmana postignutog tijekom godine na službenim međunarodnim i domaćim sportskim natjecanjima navedenim u ovom Pravilniku.

Članak 6.

Odluku o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša općine Čavle donosi Povjerenstvo za nagrade u sportu koje posebnom odlukom imenuje općinska načelnica.

KRITERIJI I PROPOZICIJE

Članak 7.

Uspješnost sportaša utvrđuje se temeljem postignutih plasmana na službenim međunarodnim sportskim natjecanjima ili službenih svjetskih i europskih rekorda međunarodnih sportskih federacija koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor, odnosno Opće udruženje međunarodnih sportskih federacija (AGFIS - GAISF) u sportovima čiji su nacionalni sportski savezi članovi Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 8.

Pod službenim međunarodnim sportskim natjecanjima u ovom Pravilniku podrazumijevaju se, redoslijedom njihova vrijednosnog značenja:

1.Olimpijske igre,

2.Svjetska prvenstva, svjetski kupovi (ukupni plasman/ finale), svjetski rekordi,

3.Europska prvenstva, europski kupovi (ukupni plasman/finale), europski rekordi i europska klupska natjecanja,

4.Univerzijada,

5.Mediteranske igre,

6.Prvenstvo Hrvatske,

7.Hrvatski kup.

Proglašenje najboljih sportaša može biti samo po osnovi natjecateljskog plasmana ili rekorda.

Članak 9.

Najuspješnijim sportašem Općine Čavle može se proglasiti:

1.pojedinac - žena i muškarac

a)koji je u navedenom razdoblju u individualnom sportu postigne najvrjedniji pojedinačni plasman u odnosu na sve ostale pojedince iz svog i drugih sportova.

b)pojedinac iz sastava sportske ekipe koja je postigla značajan rezultat na reprezentativnom natjecanju uz uvjet da je bio jedan od najistaknutijih pojedinaca u ekipi.

U slučaju postizanja istovrsnih plasmana pojedinca iz individualnog sporta i pojedinca iz sportske ekipe, prednost ima pojedinac iz individualnog sporta.

2.ekipa - ženski i muški sportski sastav od dva i više sportaša,
koja u navedenom razdoblju postigne najvrjedniji ekipni plasman u odnosu na sve ostale ekipe iz svog i drugih sportova.

Članak 10.

Plasmani sportaša ostvareni na natjecanjima sukladno stavku 1. članka 7. ovog Pravilnika, vrjednuju se redoslijedom kategorija od I do X u međusobnom odnosu plasmana i u sklopu svake kategorije gdje imaju istoznačnu vrijednost.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U slučaju da više pojedinaca ili ekipa postigne istovjetne plasmane iz sklopa jedne od kategorija I. do XV. iz stavka 1. ovog članka, prednost ima pojedinac odnosno ekipa čiji sport:

1.je olimpijski sport odnosno disciplina.

2.ima bolji prvi sljedeći/sljedeće po vrijednosti postignute plasmane ili rezultate,

3.ima veći broj sportskih saveza/članova u svjetskoj sportskoj federaciji,

Ako je više pojedinaca ili ekipa izjednačeno i nakon primjene parametara od 1. do 3. iz stavka 2. ovog članka, prednost treba imati pojedinac, odnosno ekipa sukladno redoslijedu utvrđenog vrijednosnog značenja sportskih natjecanja u stavku 1. članka 7. ovog Pravilnika.

Članak 11.

U slučajevima približno izjednačenih rezultata i plasmana sportaša i ekipa dobivenih na osnovu parametara i kriterija iz članka 10. ovog Pravilnika konačnu odluku donijeti će Povjerenstvo za nagrade u sportu Općine Čavle uzimajući u obzir važnost pojedinog sporta u Općini.

Članak 12.

Najuspješnijim sportašima i sportskim ekipama dodjeljuju se plaketa »Nagrada za sport«. Priznanja iz članka 4. ovog Pravilnika dodjeljuju se svake godine na svečanosti proglašenja najuspješnijih sportaša Općine Čavle povodom proslave sv. Bartola 24. kolovoza.

Sredstva za dodjelu navedenih priznanja osigurana su proračunom Općine Čavle.

Članak 13.

O izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša Općina Čavle vodi posebnu evidenciju.

II. POSEBNA PRIZNANJA

Članak 14.

Posebna priznanja dodjeljuju se:

1.najuspješnijem sportašu u kategoriji osoba s invaliditetom

2.najuspješnijem sportskom djelatniku

3.sportašima i sportskim ekipama za ostvarena izuzetna sportska postignuća

Članak 15.

Najuspješnijim sportskim djelatnikom proglašava se osoba koja je u navedenom razdoblju svojim izuzetnim stručnim angažmanom sudjelovao u ostvarenju visokih sportskih rezultata.

Povjerenstvo za nagrade u sportu Općine Čavle prilikom dodjele posebnih priznanja voditi će računa o ravnomjernom odnosu sportova i sportskih uzrasta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA:022-05/18-01/22

URBROJ:2170-03-18-01-3

Čavle, 13. lipnja 2018.

OPĆINA ČAVLE

Načelnica
Ivana Cvitan Polić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1062&mjesto=10008&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr