SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

14.

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Vinodolske općine, dana 20. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća na području Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Procjena), osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika, te određuje koordinator, nositelji i izvršitelji izrade Procjene rizika.

Članak 2.

Postupak izrade Procjene propisan je Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko goranske županije od 6.veljače 2017. godine, KLASA: 022-04/17-01/5 URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11.

Članak 3.

Za koordinatora izrade Procjene određuje se načelnik Stožera civilne zaštite Vinodolske općine.

Članak 4.

U sastav radne skupine ulaze članovi Stožera civilne zaštite kao i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine. Članovi radne skupine su nositelji i izvršitelji izrade procjene za pojedine rizike.

Članak 5.

U postupku izrade samo procjene i identifikacije rizika koordinator izrade Procjene može angažirati svakog člana radne skupine u cilju davanja mišljenja, savjeta i potrebnih podataka.

Članak 6.

Tijekom izrade Procjene nositelj izrade može ugovorom angažirati ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i to u svojstvu konzultanta temeljem članka 7. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i JLP(R)S (»Narodne novine« broj 65/16.).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije«.

KLASA: 810-03/18-01/2

URBROJ: 2107-03/18-01-2-1

Bribir, 20. veljača 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK VINODOLSKE OPĆINE
mr.sc. MARIJAN KARLIĆ

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr