SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

13.

Na temelju članka 17. stavak 3.podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15.), članka 7. stavak 2. i 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 65/16.) , članka 3. stavak 5. Smjernica za izradu procjene rizika za područje Primorsko-goranske županije od 06.veljače 2017. godine, (KLASA: 022-04/17-01/5 URBROJ: 2170/1-01-01/ 5-17-11.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Vinodolske općine, dana 20.veljače 2018. donosi

ODLUKU
o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za
područje Vinodolske općine

Članak 1.

Procjena rizika od velikih nesreća na području Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Procjena), izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjena rizika za područje Primorsko- goranske županije te će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekta u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih mjera.

Članak 2.

U grupu rizika obuhvaćenih Procjenom spadaju sljedeći rizici :

1. Epidemije i pandemije

2. Ekstremne temperature

3. Tehničko-tehnološke i druge nesreće u prometu

4. Polava

5. Potres

6. Požar

7. Snijeg i led

8. Vjetar.

Članak 3.

Za Procjenu rizika osniva se radna skupina.

Radna skupina dužna je obavljati organizacijske, operativne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za izradu Procjene rizika.

Članak 4.

Za sudionike (radna skupina) za izradu Procjene imenuju se :

1. VANESA LONČARIĆ voditelj

2. LUKA STOJČIĆ član

3. VEDRAN ŠVAST član

4. KAZIMIR LUCIĆ član

5. TOMISLAV SAFTIĆ član

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 810-03/18-01/1

URBROJ: 2107-03/18-01-2-1

Bribir, 20. veljača 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK VINODOLSKE OPĆINE
mr.sc. MARIJAN KARLIĆ

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=91253&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr