SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA MATULJI

16.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu(Narodne novine broj 114/10, 124/14, 115/15 i 87/ 16) i članka 32.Statuta Općine Matulji 9 (Službene novine Primorsko goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
ZA 2017. G.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i preraspodjela razlika ostvarenih prihoda i primitaka ,te rashoda i izdataka, kao i neutrošenih prenesenih sredstava, utvrđene Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2017. godine u konsolidiranom iznosu od 10.152.523,76 kn.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2017.g. utvrđeno je da su ostvareni:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u 2017.g.iznosi 2.913.349,53 kn a proizlazi se iz više ostvarenih prihoda i primitaka od 887.313,49 kn, te manje ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od 2.026.036,04 kn što zajedno sa prenesenim viškom iz 2016.g. u iznosu od 7.239.174,23 kn daje višak za raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 10.152.523,76 kn, a prema izvorima financiranja, sastoji se iz

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda u iznosu od 10.152.523,76 kn raspoređuje se u 2018.g.kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Iznos viška prihoda iz članka 3.ove Odluke rasporedit će se prilikom donošenja 1. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018.g.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

Klasa:400-08/17-01/0007

Ur.broj.:2156-04-01-3-3-17-0016

Matulji, 6. ožujka 2018.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc.oec.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr