SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

1.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08. i 61/11.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Vinodolske općine 29. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine (u nastavku teksta: Upravni odjel) za 2018. godinu.

Članak 2.

Plan prijma sadrži broj sistematiziranih radnih mjesta, stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, broj vježbenika, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/16. i 26/17.), a sve prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/18-01/1

URBROJ: 2107-03/18-03-1-12-1426-1

Bribir, 29. prosinca 2017.

Vinodolska općina

Načelnik
mr.sc. Marijan Karlić

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1043&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr