SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

3.

Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08. i 61/11.), čl. 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine« broj 57/12. i 120/12.) i čl. 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine Primorkos goranske županije 20/14, 26714 i 27/15) općinska načelnica Općine Čavle, dana 4. siječnja 2018. godine donosi

PLAN PRIJEMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i
upravu Općine Čavle za 2018 godinu

I.

Ovim Planom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle za 2018. godinu utvrđuje se broj osoba koji se planira primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja.

II.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle primiti će se sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:

-1 sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke koji će se osposobljavati za poslove Višeg referenta za društvene djelatnosti,

-1 magistar struke ili stručni specijalist ekonomske strule koji će se osposobljavati za poslove višeg stručnog suradnika za financije, proračun i javnu nabavu.

III.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provoditi će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijama provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

IV.

Ukoliko se tijekom tekuće godine ukaže potreba za povećanjem, smanjenjem ili primanjem na stručno osposobljavanje kandidata stručne spreme ili struke koja nije obuhvaćena ovim Planom, pristupit će se izmjenama i dopunama istog.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije« a objaviti će se i na web stranici Općine Čavle.

KLASA: 022-05718-01/01

URBROJ: 2170-03-18-01-05

OPĆINSKA NAČELNICA

__________________________
Ivana Cvitan Polić, mag. cult.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1043&mjesto=10008&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr