SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) dana 4. siječnja 2018. godine, Općinska načelnica Općine Čavle donosi

P L A N
prijma u službu Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
i upravu Općine Čavle za 2018 godinu

I.

Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle u 2018. godini.

II.

U upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 14 službeničkih mjesta, a popunjeno je 10 službeničkih mjesta, te su predviđena su 2 namještenička mjesta, a popunjeno je 1 namješteničko mjesto.

III.

U 2018. godini planira se prijam 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme i 1 (jednog) namještenika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

IV.

Plan prijama u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu za 2018. godinu stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Ovaj Plan objaviti će se i na web stranici Općine Čavle www.cavle.hr.

KLASA: 022-05718-01/01

URBROJ: 2170-03-18-01-04

OPĆINSKA NAČELNICA
Ivana Cvitan Polić, mag. cult.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1043&mjesto=10008&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr