SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
OPĆINA ČAVLE

1.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/0920/14, 26/14 i 27/15), te članka 25. stavka 1. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti, općinska načelnica donosi

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Čavle
u Skupštini trgovačkog društva Komunalnog društva ČAVLE d.o.o.

Članak 1.

Za predstavnike Općine Čavle u Skupštini Komunalnog društva ČAVLE d.o.o. imenuju se:

1. Dejan Ljubobratović, Cipica 13, Čavle

2. Aljoša Žeželić, Stranica 2, Čavle

3. Rajna Broznić, Mavrinci 46, Čavle

4. Duško Mičetić, Hrastenica 5, Čavle

5. Marko Žuvić, Rakovo selo 14, Čavle

Članak 2.

Svaki predstavnik u Skupštini ima 1 (jedan) glas.

Članak 3.

Skupština se mora konstituirati u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju predstavnika u Skupštini.

Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati Općinska načelnica Općine Čavle, sve do trenutka izbora predsjednika Skupštine.

Na konstituirajućoj sjednici Skupštine će imenovani predstavnici između sebe izabrati predsjednika Skupštine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

KLASA: 022-05/18-01/02

URBROJ: 2170-03-18-01-9

Čavle, 11. siječnja 2018. godine

OPĆINSKA NAČELNICA
Ivana Cvitan Polić, mag. cult.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1043&mjesto=10008&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr