SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

87.

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/1, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini naknade za građevinsko zemljište,
uređenje komunalne infrastrukture i priključke
na infrastrukturu na k.č. broj 2286/1 k.o. Krk - grad
(z. č. 850/1 k.o. Krk), upisana u z.k.ul. 7621 k.o. Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za građevinsko zemljište, za uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu za izgradnju stanova po programu poticane stanogradnje stambenih građevina iz Programa društveno poticane stanogradnje, a koje će se graditi na k.č. broj 2286/1 k.o. Krk - grad (z.č. 850/1 k.o. Krk), upisana u z.k.ul. 7621 k.o. Krk.

Članak 2.

Utvrđuje se visina naknade za građevinsko zemljište iz članka 1. ove odluke u iznosu od 960,00 kn/m2 neto za neto korisnu stambenu površinu.

Utvrđuje se visina naknade za uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu, iz članka 1. ove Odluke, u iznosu 960,00 kn/m2 neto za neto korisnu stambenu površinu.

Utvrđuje se da ukupni troškovi iz stavka 1. i 2. ovog članka iznose 1.920,00 kn/m2 neto, za neto korisnu stambenu površinu, što preračunato u EUR-e prema srednjem tečaju HNB na dan donošenja ove Odluke iznosi 254,51 EUR-a.

Članak 3.

Visina povrata novčanih sredstava za građevinsko zemljište i opremanje istog komunalnom infrastrukturom kao i način i rok isplate utvrdit će se Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama između Grada Krka i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka na potpisivanje Ugovora iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-06/17-01/04

Ur. broj: 2142/01-01-17-3

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr