SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

79.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA KRKA ZA 2018.
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Krka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoje se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Grada Krka za 2018. godinu i projekcijama 2019. i 2020.godine, a u posebnom dijelu Proračuna i posebnom dijelu Projekcije prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ovaj Proračun Grada Krka za 2018. godinu s Projekcijom za razdoblje 2019. - 2020. godine objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 400-06/17-01/09

Ur. broj: 2142/01-01-17-8

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr