SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

78.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 13/17), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini (»Narodne novine«, broj 13/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne potrojbe Grada Krka za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/17), članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva, raspoređuju se na slijedeće rashode:

1.Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od
2.487.170,00 kn i to za:

-plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.028.000,00 kn,

-doprinos na plaće u iznosu od 459.170,00 kn,

2.Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od
276.351,00 kn, i to:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu od 74.500,00 kn,

-rashodi za materijal i energiju u iznosu od 74.000,00 kn

- rashodi za usluge u iznosu od 115.851,00 kn

- premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/17-01/04

Ur. broj: 2142/01-01-17-3

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr