SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

76.

Na temelju odredbe članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09 isp., 97/13, 158/13 i 30/14)) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/ 13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka i Gradonačelnika Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 36/16), članak 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa: 412-05/17-01/07

Ur. broj: 2142/01-01-17-3

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr