SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

75.

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

II. IZMJENU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

II. Izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (u daljnjem tekstu Program) mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16 i 27/17).

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz sljedećih sredstava:

-prihod od komunalnog doprinosa
za 2017. god. 8.200.000,00 kn

-prihod od naknade za koncesiju 485.000,00 kn

-proračunski prihodi 759.500,00 kn

-drugi izvori sredstava 5.525.500,00 kn

Ukupno prihodi: 14.970.000,00 kn«

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 14.970.000,00 kn.«

Članak 5.

II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/16-01/11

Ur. broj: 2142/01-01-17-24

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr