SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

73.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o III. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 36/16, 7/17 i 27/17), članak 19. mijenja se i glasi:

»Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk se u 2017. godini neće zaduživati, pa ukupno stanje glavnice duga po osnovi dugoročnog zaduživanja u 2017. godini iznosi 12.838.979,34 kn.

Grad Krk će izdati suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk, za »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u iznosu od 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega je pripadajući iznos jamstva Grada Krka 22,72% i iznosi 10.224.000,00 kn uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu I troškove.

Stanje svih danih jamstava iznosi 11.515.208,99 kn.

Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti u tijeku proračunske godine može koristiti okvirni kredit kod svoje poslovne banke do iznosa od 3.000.000,00 kn i/ili kratkoročni kredit do iznosa od 3.000.000,00 kn.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da potpiše ugovore o zaduživanju i instumente osiguranja naplate obveza po kreditu i danom jamstvu, zadužnice i bjanko mjenice s mjeničnim očitovanjem.»

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/17-01/15

Ur. broj: 2142/01-01-17-3

Krk, 20. prosinca 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr