SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD KRK

72.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O II. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA GRADA KRKA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Grada Krka za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16 i 27/17 , u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu u A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja i C Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i to kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Proračuna mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2017. godinu i to kako slijedi: Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji u općem dijelu, a prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna i Planu razvojnih programa kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2017. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i internetskim stranicama www.grad-krk.hr

Klasa: 400-06/17-01/16

Ur. broj: 2142/01-01-17-5

Krk, 20. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51500&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr