SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 22. Petak, 18. kolovoza 2017.
GRAD KRK

45.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), a u svezi sa Proračunom Grada Krka za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/16), gradonačelnik Grada Krka, 31. srpnja 2017. godine, donio je

IZMJENE PLANA
prijma u službu u Grad Krk za 2017. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Krk za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/ 17), točka II. mijenja se i glasi:

»Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnom odjela Grada Krka, te Izmjenama i dopunama Pravilnika predviđeno je ukupno 24 radna mjesta i to 23 službenika i 1 namještenik, a popunjeno je 20 radnih mjesta ( 20 službenika).«

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđa se prijam službenika u službu na neodređeno i određeno vrijeme, te prijam namještenika za sljedeća radna mjesta:

a) U Odsjeku za opće, pravne i kadrovske poslove:

-Stručni suradnik za pravne poslove - 1 izvršitelj;

b) U Odsjeku za proračun i financije:

-Stručni suradnik za proračun i financije - 1 izvršitelj;

c) U Odsjeku za komunalno gospodarstvo:

-pomoćni komunalni redar - 1 izvršitelj na određeno vrijeme;

-viši stručni referent za pripremu poreza na nekretnine i legalizaciju - 1izvršitelj na određeno vrijeme;

-domar - kotlovničar - 1 izvršitelj.«

III.

Ove Izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Krka.

Klasa: 112-01/17-01/02

Urbroj: 2142/01-02/1-17-6

Krk, 31. srpnja 2017.

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof.

Grad Krk


G R A D O V I


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1023&mjesto=51500&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr