SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 19. Subota, 22. srpnja 2017.
GRAD KRK

38.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09,13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izboru Odbora za poljoprivredu

I.

U Odbor za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. VILIM PAPA, za predsjednika,

2. DARINKA BRUSIĆ, za članicu,

3. VLATKO MILOHNIĆ, za člana.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/17-01/15

Ur. broj:2142/01-01-17-3

Krk, 11. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1020&mjesto=51500&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr